4 ene 2013

Iniciativa " MIradas de Muller"

Neste ano 2013 vamos a iniciar unha actividade dirixida a mulleres chamase: Miradas de Muller, e tentará introducir as mulleres no campo da fotografía dixital, con elo daralles unhas ferramentas para poder facer disto non só unha afición senón tamén unha profesión.A Xornada de presentación terá lugar na nosa aula o día 15 de Febreiro, venres, en horario de 10 a 14 horas. A primeira fase será:

o   Presentación do proxecto e da plataforma "Miradas de muller" que se poñerá a disposición das usuarias. Tempo considerado: 45 minutos.
o   Sensibilización das usuarias a través dunha charla sobre motivación ao emprendemento no campo da fotografía dixital. Tempo considerado: 2 horas – 2 horas e media.
o   Caso de éxito: presentarase un referente en fotografía dixital para que expoña de primeira man as súas experiencias, así como as vantaxes e retos que implica profesionalizarse no mundo da fotografía. Os participantes dispoñerán dun tempo para as súas preguntas. Tempo considerado: 1 hora.
  • Unha vez rematada esta fase da iniciatica terá lugar a impartición nas aulas CeMIT de cursos do catálogo de formación CeMIT relacionados co mundo da fotografía dixital. 
  • A inscrición das usuarias na plataforma web "Miradas de Muller" (http://www.miradasdemujer.com) a través da cal poderán: acceder a pílulas informativas, obter resposta ás súas dúbidas mediante un titor, coñecer o traballo de referentes fotográficos, difundir os seus servizos nunha bolsa de traballo, etc.
  •  A participación nun concurso fotográfico a nivel nacional a iniciarse no mes de Abril.

0 comentarios:

Publicar un comentario